اعضای هیات مدیره

انجمن علمی عرفان اسلامی با هدف گسترش، پیشبرد و ارتقای علمی پژوهشی در زمینه عرفان اسلامی - توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص - بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی و پژوهشی در زمینه های تاریخ،موضوعات، مسائل، رشته های وابسته، مسائل فرامعرفتی، مقایسه ای و میان رشته ای عرفان اسلامی تاسیس شده است.

  ارکان اصلی انجمن عبارتند از:  

  1- ریاست انجمن: سرکار خانم دکتر فاطمه طباطبایی

  2- نایب رئیس: سرکار خانم دکتر حکیمه دبیران

  3- خزانه دار و مسئول کمیته پژوهش: حجت الاسلام جناب آقای دکتر الهی منش

 4- عضو هیئت مدیره و مسئول کمیته بین‌الملل: جناب آقای محمد رجبی 

5- عضو هیئت مدیره و مسئول کمیته آموزش: سرکار خانم منصوره شایسته

 اعضای هیات مدیره با رای مجمع عمومی انجمن انتخاب خواهند شد.