ارزیابی پایان‌نامه‌ها

ارزیابی پایان نامه های تدوین شده رشته عرفان اسلامی

فهرست نتایج جستجوی پایان نامه های عرفان در پایگاه  پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران مرکز اطلاعات و مدارک علمی [1]نشان می دهد که تاکنون در این پایگاه  ، 128 هزار رکورد پایان نامه ، 15 هزار رکورد پایان نامه لاتین و 35 هزار رکورد پایان نامه جدید به ثبت رسیده است.

تعداد پایان نامه های عرفان و عرفان اسلامی در پژوهشگاه علوم و  فناوری ایران

با توجه به تعداد فارغ التحصیلان رشته عرفان اسلامی می توان گفت حداقل  558 پایان نامه در حوزه عرفان اسلامی تدوین شده است. به علاوه در رشته های مرتبط مانند "ادیان و عرفان" و رشته های دیگر مانند  الهیات ،شیعه شناسی و... پایان نامه هایی با موضوع عرفان به چشم می خورد.اما به نظر می رسد پایان نامه های به ثبت رسیده در بانک های مختلف، کمتر از آمار واقعی هستند.

تعداد پایان نامه های عرفان و عرفان اسلامی در پژوهشگاه علوم و  فناوری ایران

توصیف گر ها

تعداد

درصد

"کلید واژه" و" عرفان"

175

0.13%

"موضوع " و" عرفان"

0

0

"موضوع" و" عرفان اسلامی"

0

0

"عنوان "و" عرفان اسلامی"

27

0.017%

"عنوان"  و "عرفان"

86

0.07%

تعداد کل  پایان نامه های پایگاه

128000

100%

 

تعداد پایان نامه های عرفان و عرفان اسلامی در کتابخانه ملی[2] 

برای دست یابی به تعداد پایان نامه های حوزه عرفان در پایگاه کتابخانه ملی ابتدا با توصیف گر عرفان و سپس با توصیف گر عرفان اسلامی جستجو کردیم ونتایج زیر حاصل شد:

تعداد پایان نامه های عرفان و عرفان اسلامی در کتابخانه ملی

موضوع

تعداد

عرفان

427

عرفان اسلامی

329

تعداد مدارک موجود(کتاب پایان نامه مقاله )

1973719

3-4-3-3پایان نامه های عرفان و عرفان اسلامی در پایگاه حوزه

در پایگاه حوزه نیز اطلاعات زیر ارائه شده بود[3]

پایان نامه های عرفان و عرفان اسلامی در پایگاه حوزه

پایان نامه با موضوع عرفان

تعداد مدارک موجود با موضوع عرفان (مقاله، کتاب، پایان نامه)

تعداد کل مدارک علمی پایگاه حوزه[4]

221

1369

525


 [1]www.irandoc.ac.ir

[4]

www.hawzah.net