آمار دانش آموختگان

آمار دانش آموختگان

تعداد دانش‌آموختگان مراکز آموزش عالی کشور در سال 1357، 35 هزار و 559 نفر بوده است که این رقم در سال 85 به حدود 400 هزارنفر رسیده است که این مساله نرخ رشد حدود 7/8 درصد را نشان می‌دهد(معماریانی / پایگاه وزارت علوم تحقیقات و فناوری/ www.msrt.ir ) . این رشد با ملاحظه روند تعداد فارغ التحصیلان در اکثر رشته ها کاملا محسوس بوده است. اولین فارغ التحصیلان رشته عرفان اسلامی( به عنوان یک رشته مجزای دانشگاهی) از سال 1375 تقدیم جامعه اسلامی شدند وتعداد دانش آموختگان این رشته  بتدریج با گسترش مراکز دانشگاهی؛ رشد قابل توجهی داشته است.

 آماردانش آموختگان عرفان اسلامی

تعداد فارغ التحصیلان

مقطع

نام رشته

نام  دانشگاه

دانشگاه سراسری

65

1

ارشد

دکتری

عرفان اسلامی

پژوهشکده امام خمینی

_

ارشد

عرفان اسلامی

دانشگاه سمنان

-

ارشد

عرفان اسلامی

محقق اردبیلی

16

_

ارشد

دکتری

تصوف وعرفان اسلامی

ادیان و مذاهب قم

غیر انتفاعی

4

ارشد

عرفان اسلامی

جامعه المصطفی العالمیه

دانشجویان غیر ایرانی

ورودی بهمن 90

ارشد

عرفان اسلامی

دانشگاه اهل بیت

دانشجویان غیر ایرانی

5

ارشد

عرفان اسلامی

واحد اهواز

دانشگاه آزاد

113

ارشد

عرفان اسلامی

              دهاقان اصفهان

6

ارشد

عرفان اسلامی

تهران مرکز

233

81

ارشد

دکتری

عرفان اسلامی

علوم و تحقیقات

47

ارشد

عرفان اسلامی

نیشابور

558

جمع کل فارغ التحصیلان عرفان اسلامی

 نسبت فارغ التحصیلان عرفان اسلامی به جمعیت کشور  برحسب یک میلیون نفر

         

تعداد فارغ التحصیلان عرفان اسلامی

تعداد جمعیت کشور

نسبت فارغ التحصیلان عرفان اسلامی به جمعیت کشور  برحسب یک میلیون نفر

558

هفتاد میلیون نفر

7.97 فارغ التحصیل برای هر یک میلیون نفر

  پرورش یافته مکتب عرفان اسلامی می تواند ضمن گسترش نگرش اصیل عرفان اسلامی در جامعه، زمینه های رشد وتعالی و کاربرد عرفان در متن زندگی مردم را فراهم نماید. با توجه به عمر 20 ساله این رشته تنها 558 فارغ التحصیل عرفان در سطوح ارشد و دکتری به جامعه تقدیم شده است که با توجه به نسبت جمعیتی هر یک میلیون نفر  تنها 8 (حدوداً )دانش آموخته عرفان را در دسترس دارند.

 تعداد دانش‌آموختگان مراکز آموزش عالی کشور در سال 1357، 35 هزار و 559 نفر بوده است که این رقم در سال 85 به حدود 400 هزارنفر رسیده است که این مساله نرخ رشد حدود 7/8 درصد را نشان می‌دهد(معماریانی / پایگاه وزارت علوم تحقیقات و فناوری/ www.msrt.ir ) . این رشد با ملاحظه روند تعداد فارغ التحصیلان در اکثر رشته ها کاملا محسوس بوده است. اولین فارغ التحصیلان رشته عرفان اسلامی( به عنوان یک رشته مجزای دانشگاهی) از سال 1375 تقدیم جامعه اسلامی شدند وتعداد دانش آموختگان این رشته  بتدریج با گسترش مراکز دانشگاهی؛ رشد قابل توجهی داشته است.