در پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی بیان شد

سخنان خانم دکتر فاطمه طباطبائی در موضوع نقش زنان در پیروزی انقلاب اسلامی