انجمن علمی عرفان اسلامی ایران منتشر کرد:

اثر فاخر «تحریر توحید» نوشته آیت الله سید حسن خمینی

در این نوشته کوتاه لازم است به این نکته توجه دهم که انجمن علمی عرفان اسلامی که اکنون وظیفه انتشار کتاب "تحریر توحید" را بر عهده گرفته است بیش از ده سال پیش تاسیس گردید و با اهداف ارزنده و ارجمندی بنیان نهاده شد تا به شناخت و شناساندن عرفان ناب اسلامی و شخصیت های برجسته و نامدار آن بپردازد و از اصحاب معرفت و مولفان و مربیان این مشرب تجلیل و تکریم کند...
بخشی از مقدمه حجت الاسلام و المسلمین دکتر علی شیخ الاسلامی بر کتاب

بیشتر ...

انجمن علمی عرفان اسلامی ایران برگزار کرد:

تور عرفانی مشهد مقدس و نشست های علمی

بیشتر ...

انجمن علمی عرفان اسلامی ایران برگزار کرد:

اولین جلسه کمیته علمی همایش بسطام

بیشتر ...انجمن علمی عرفان اسلامی ایران برگزار نمود:

کارگاه ویژه مادران باردار

بیشتر ...