ماه میهمانی خدا به قلم دکتر فاطمه طباطبایی

اولین ظهور خالقیت انسان، شکوفایی انسانیت و متخلق شدن به اخلاق خداوندی و آن‌گاه آئینه حق‌نما شدن است. و برای این کارها، راهکارهایی گوناگون ارائه کرد که یکی از آن‌‌ها برپایی ضیافت است، ضیافتی مبارک (ماه رمضان).

بیشتر ...