انجمن علمی عرفان اسلامی ایران برگزار کرد:

نقد تخصصی و اکران خصوصی انیمیشن درون و بیرون

بیشتر ...

انجمن علمی عرفان اسلامی ایران برگزار کرد:

نشست تربیت مربی معنوی در دبستان پسرانه سما 1

بیشتر ...


انجمن علمی عرفان اسلامی ایران برگزار کرد:

کارگاه انصاف و مهربانی برای دختران 7 تا 11 سال

بیشتر ...انجمن علمی عرفان اسلامی ایران برگزار نمود:

برگزاری کارگاه همدلی در دبستان دخترانه

بیشتر ...

انجمن علمی عرفان اسلامی ایران برگزار نمود

نشست ویژه مدیران و مسئولان فرهنگی آموزش و پرورش

بیشتر ...