انجمن علمی عرفان اسلامی ایران برگزار نمود:

سبک زندگی (کنترل بیرونی یا درونی)

بیشتر ...

انجمن علمی عرفان اسلامی ایران برگزار نمود:

ساحت تربیت در منزل عرفان

بیشتر ...

انجمن علمی عرفان اسلامی ایران برگزار کرد:

نشست امنیت کودک در فضای مجازی

بیشتر ...

انجمن علمی عرفان اسلامی ایران برگزار می نماید

کارگاه امنیت کودک و نوجوان در فضای مجازی

بیشتر ...

به همت گروه معنویت برای همه

جشنواره اخلاق در دبستانه دخترانه سما یک

روز سه شنبه نوزدهم اردیبهشت ماه سال١٣٩٦  دبستان دخترانه سما١، میزبان جشن اخلاق بود.این جشن به همت سرکار خانم دکتر پریسا گودرزی از مربیان برجسته طرح "معنویت برای همه" و دانش آموزان مقاطع مختلف  همین دبستان برگزار گردید.

بیشتر ...