انجمن علمی عرفان اسلامی ایران برگزار نمود:

برگزاری کارگاه همدلی در دبستان دخترانه

بیشتر ...

انجمن علمی عرفان اسلامی ایران برگزار نمود

نشست ویژه مدیران و مسئولان فرهنگی آموزش و پرورش

بیشتر ...

انجمن علمی عرفان اسلامی ایران برگزار می کند:

کارگاه های معنویت برای کودکان و نوجوانان(رده سنی 7 تا 12 سال)

بیشتر ...