به همت گروه معنویت برای همه

جشنواره اخلاق در دبستانه دخترانه سما یک

روز سه شنبه نوزدهم اردیبهشت ماه سال١٣٩٦  دبستان دخترانه سما١، میزبان جشن اخلاق بود.این جشن به همت سرکار خانم دکتر پریسا گودرزی از مربیان برجسته طرح "معنویت برای همه" و دانش آموزان مقاطع مختلف  همین دبستان برگزار گردید.

بیشتر ...


برگزاری ویژه برنامه دایره

به همت "گروه معنویت برای همه" انجمن علمی عرفان اسلامی ایران

بیشتر ...