« سفر به خوبی ها» کتابی که به همت انجمن علمی عرفان اسلامی ایران تدوین و انتشار یافته به تلاش و مربی ارجمند جناب آقای زین الدینی برای کودکان استان سیستان و بلوچستان تهیه و به آنان تحویل شد.

سفر کتاب «سفر به خوبی ها» به سرزمین آفتاب ایران

بیشتر ...

انجمن علمی عرفان اسلامی ایران در دورهمی معنوی برگزار نمود:

نشست تغییر سال، تحویل حال

بیشتر ...

انجمن علمی عرفان اسلامی ایران در دورهمی معنوی برگزار نمود:

تغییر در سبک زندگی(جلسه دوم) با تدریس مهندس رامین کیا

بیشتر ...

انجمن علمی عرفان اسلامی ایران برگزار نمود:

سبک زندگی (کنترل بیرونی یا درونی)

بیشتر ...

انجمن علمی عرفان اسلامی ایران برگزار نمود:

ساحت تربیت در منزل عرفان

بیشتر ...

انجمن علمی عرفان اسلامی ایران برگزار کرد:

نشست امنیت کودک در فضای مجازی

بیشتر ...