حضور طرح معنویت برای کودکان در نمایشگاه کرامت (مدرسه عالی شهید مطهری)

نمایشگاه «کرامت» به منظور معرفی فعالیت های انجمن علمی عرفان اسلامی ایران در حوزه کودکان و نوجوانان در مدرسه عالی شهید مطهری برگزار گردید

بیشتر ...
« سفر به خوبی ها» کتابی که به همت انجمن علمی عرفان اسلامی ایران تدوین و انتشار یافته به تلاش و مربی ارجمند جناب آقای زین الدینی برای کودکان استان سیستان و بلوچستان تهیه و به آنان تحویل شد.

سفر کتاب «سفر به خوبی ها» به سرزمین آفتاب ایران

بیشتر ...

انجمن علمی عرفان اسلامی ایران در دورهمی معنوی برگزار نمود:

نشست تغییر سال، تحویل حال

بیشتر ...