کارگاه نقش معنویت در سواد رسانه، سومین المپیاد فیلمسازی نوجوانان کشور

کارگاه نقش معنویت در سواد رسانه با تدریس سرکار خانم دکتر مریم داورنیا و جناب آقای سامان صاحب جلال، در سومین المپیاد فیلمسازی نوجوانان کشور در حاشیه سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان اصفهان در تاریخ 28 مرداد 98 برگزار شد.

اندکی صبر نمایید...