انجمن عرفان اسلامی ایران برگزار می نماید:

مراسم دعای عرفه(ویژه بانوان)

انجمن عرفان اسلامی ایران برگزار می نماید:

مراسم دعای عرفه (ویژه بانوان) با اجرای سرکار خانم دکتر بتول خسروی، استاد دانشگاه

زمان: یکشنبه 20 مرداد 98 ساعت 15

مکان: بزرگراه صدر، غرب به شرق، خروجی کاوه شمال، ابتدای بهار جنوبی، بن بست نیکبخت، ساختمان انجمن، طبقه سوم

اندکی صبر نمایید...