دوازدهمین جلسه هیئت مدیره(دور سوم)

دوازدهمین جلسه هیئت مدیره انجمن علمی عرفان اسلامی ایران روز بیست و پنجم تیرماه ، در پی دعوت کتبی برای همکاری با سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان در اصفهان برگزار گردید.

کمیته اجرایی ای برای این جشنواره در انجمن تشکیل گردید و اموری از قبیل برگزاری کارگاه برای کودکان، مربیان و برنامه های جمعی طرح و بررسی گردید.

جلسات کمیته اجرایی جشنواره ادامه خواهد داشت.

اندکی صبر نمایید...