حضور انجمن عرفان اسلامی ایران در سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

 انجمن علمی عرفان اسلامی ایران از روز 4 تا 14 اردیبهشت 98، آثار خود را در غرفه چاپ و نشر عروج، واقع در تالار شبستان، انتهای راهرو 20، غرفه 46 به علاقمندان ارائه می نماید.

اندکی صبر نمایید...