هدیه دادن شادی به کودکان بیمار بستری در بیمارستان امام خمینی(ره)

هدیه دادن شادی به کودکان بیمار بستری در بیمارستان امام خمینی(ره)

مربیان تربیت معنوی انجمن علمی عرفان اسلامی ایران و تیم هنری برنامه کودک «مل مل» در  بیمارستان کودکان امام خمینی(ره) برای هدیه امید و شادی به کودکان، حضور یافتند.

مربیان انجمن علمی عرفان اسلامی ایران در اقدامی خیرخواهانه با تلاش خانم مهندس مریم رامین کیا جهت هماهنگی با بیمارستان کودکان امام خمینی(ره) به هدیه دادن شادی به کودکان بستری در این  مرکز طبی مبادرت کردند.

گفتنی است تیم هنری برنامه ی کودک «مل مل» با سردبیری سرکار خانم دکتر مریم داورنیا که از برنامه های محبوب و شناخته شده تلویزیونی برای کودکان است، در این اقدام در کنار مربیان تربیت معنوی انجمن علمی عرفان اسلامی ایران، قرار داشتند

در بخشی از این برنامه ای که برای کودکان بستری در بیمارستان انجام شد کتاب «سفر به خوبی ها» به کودکان بستری هدیه شد و سرکار خانم زینب نوری نیز در این برنامه زحمات زیادی را متحمل شدند و از ایشان نیز تقدیر و تشکر می شود

اندکی صبر نمایید...