انجمن علمی عرفان اسلامی ایران در دورهمی معنوی برگزار نمود:

نشست تغییر سال، تحویل حال

دوشنبه 20 اسفند ماه آخرین جلسه دورهمی معنوی در انجمن عرفان برگزار گردید. سخنران جلسه آقای دکتر اقبالی‌نسب بودند که در مورد "تغییر سال، تحویل حال" بحث و گفتگو کردند.

ایشان گفتند: این‌که در ایام نوروز گفته می‌شود عید شما مبارک، سخن صحیحی نیست و عرفا معتقدند که فرد باید بر روزگار و ایام مبارک باشد، زیرا هر موجودی که از نظر وجودی رتبه و شرافت پایین‌تری دارد نمی‌تواند نسبت به انسان که اشرف مخلوقات است، مبارک باشد و این انسان است که بر همه‌ی مخلوقات مبارک است. و مبارک بودن یعنی برکت داشتن، اگر کسی اهل مراقبه و خویشتن‌داری و پاک‌سازی باشد برکت بسوی او می‌آید و بهترین تبریک این است که بگوییم سال جدید بر شما مبارک باشد.

دکتر اقبالی نسب در بیانات خود گفت: رزق و روزی و برکت ارتباط تنگاتنگی باهم دارند، به عبارت دیگر، رزق همان داشتن منابع و سرمایه است و وقتی از این سرمایه بهره ببریم، روزی است و هرگاه از استفاده کردن این سرمایه و روزی، لذت ببریم برکت است و این ما هستیم که به هر چیزی برکت می‌دهیم و اگر کسی به همان کاری که در حال انجام آن است در لحظه توجه داشته باشد و از آن لذت ببرد، آن زمان و کار، برایش منشأ خیر و برکت است.

وی افزود: چه کنیم تا به تغییر حال دست پیدا کنیم؟ اکثر مردم به انجام امور خود عادت کرده‌اند و باید این عادات تغییر کند و این تغییر با تغییر فکر و ذهن حاصل می‌شود. بیشتر مردم از قوه تخیل خود کمک می‌گیرند و باید این نگرش را تغییر داده و قوه فکری و عقلی خود را حاکم بر امور کنند. داشتن حال خوب نتیجه‌ی چهار عامل است: احساس کردن موفقیت، یعنی داشتن عملکرد و چهره اجتماعی خوب، کار و درآمد، تحصیلات و غیره. احساس خوشبختی کردن، به روابط انسانی مرتبط است. احساس آرامش داشتن، به رابطه با خداوند و معنویت بستگی دارد. احساس سلامتی و تندرستی که به حوزه جسم و بدن مربوط می‌شود.

هرگاه این چهار حوزه بخوبی عمل کنند، حال خوب بدست می‌آید و برای تغییر حال می‌توان با قرآن انس گرفت و آن را تلاوت کرد و از تعالیم معنوی آن بهره برد.  

سلسله نشستهای دورهمی معنوی در سال 98 ادامه خواهد داشت.

اندکی صبر نمایید...