محبت و عشق از دیدگاه عارفان مسلمان

انجمن علمی عرفان اسلامی با همکاری دانشگاه بوعلی همدان برگزار میکند:

نشست علمی تخصصی محبت و عشق از دیدگاه عارفان مسلمان با تاکید بر آرای  امام خمینی(س) ، انصاری همدانی، بو علی سینا، عین القضات و باباطاهر

همچنین در این نشست ابعادی ازآفاق عرفان در سیره و سلوک حضرت زهرا سلام الله علیها برای تشنگان ولایت فاطمی مطرح می گردد.

اساتید بزرگواری همچون دکتر فاطمه طباطبایی، دکتر اسماعیل منصوری لاریجانی، دکتر قاسم کاکایی ودیگر اساتید در این نشست سخنرانی خواهند کرد.

اندکی صبر نمایید...