انجمن علمی عرفان اسلامی ایران برگزار نمود:

سبک زندگی (کنترل بیرونی یا درونی)

 • دورهمی معنوی روز 13 بهمن،  با عنوان ( سبک زندگی – کنترل بیرونی یا درونی ) در ساعت 15 با پخش تلاوت آیاتی از قرآن کریم و سرود جمهوری اسلامی ایران آغاز گردید .
 • در بخش نخست این نشست خانم مهندس رامین کیا با طرح این سؤال که : آیا کنترل درونی یا بیرونی میتواند یک سبک باشد ؟ بحث را آغاز و مقداری دراینباره تبادل نظر گردید ؛ سپس با طرح کلید واژه های کنترل بیرونی و کنترل درونی و تغییر؛نتیجه بحث؛ معرفی حداقل یک متد برای کسب مهارت کنترل درونی تعیین گردید .
 • رئوس مطالب مطروحه در این بخش از کارگاه عبارتند از :

1/ کنترل بیرونی تلاشی است برای تغییر دیگری به اراده من ، دیگری شامل همه چیز اعم از اشیاء ، محیط ، افراد و...میباشد ؛ به اختصار کنترل بیرونی یعنی چیزی را به اراده خود تغییر دهیم .

2/ کنترل گری ؛   هم به کنترل گر و هم  به کنترل شونده آسیب می زند ، فشار موجود در کنترل گری به هردو طرف اسیب می زند.

3/ ما معمولا دست به کنترل بیرونی میزنیم تا شرایط را آنطور که مطلوب ماست انجام دهیم .

4/ باید  به این باور برسیم که من روی دیگران تنها میتوانم تاثیر بگذارم و   تنها چیزی که صد در صد  روی آن کنترل دارم خودم هستم .

5/ مهارت مهم و اساسی برای کنترل خودمان  ؛  عبارت است از : تبدیل شکایت به خواسته درونی و مثبت .

6/ یکی از اشکالات اساسی این است که ما غالبا میدانیم چه نمیخواهیم اما نمیدانم چه میخواهیم .

7/ برای تغییر یا ایجاد عادت جدید یا حذف عادت قدیم و خلق هویتی جدید نیاز به شهامت و شایستگی داریم .

 • جمع بندی: مهارتی که امروز آموختیم این بود که :

- سعی کنیم کنترل بیرونی نداشته باشیم .اگر برای خوب شدن یک رابطه راهی را بلد نیستیم ، حداقل ،کاری انجام نداده وهمین حد را نگهداریم .

 

 • سپس خانم دکتر داورنیا با تبریک ایام الله دهه فجر و تشکر از مباحث خانممهندس رامین کیا؛ حضور شرکت کنندگان در جلسه دورهمی معنوی انجمن عرفان اسلامی ، خصوصا همکاران مدرسه طلوع را خیر مقدم گفته،سپس با ذکر ابیاتی از دیوان حضرت امام ره ، حضور خانم دکتر طباطبایی در جلسه را مغتنم دانسته و یادآور شدند :

این انقلاب را با عرفان حماسی و عرفان پویای امام خمینی ره میشناسیم ، آن عرفانی که یک عارف را از کنج خانه و خانقاه به متنو بطن جامعهمیکشاند ، نتیجه آن انقلاب شکوهمند عارفی بزرگ چون امام ره بود و امیدواریم ما ادامه دهندگان راه ایشان باشیم .

امام ره ابتدا روی خودسازی و سپس دیگر سازی و اصلاح جامعه تاکید داشتند ، اینکه ما در این مکان گرد هم آمده ایم هم، با همان هدف است تا ان شالله در همان راستا قدم برداریم .

در آغاز دهه فجر و چهل سالگی انقلاب حضور خودمان را در انجمن عرفان در کنار یار صدیق و عروس گرامی امام ره به فال نیک میگیریمو خوشحالیم که محفل ما بوجود نورانی ایشان متبرک است که عرفان امام ره را برای جامعه نشر میدهند و ما با بُعد عرفانی زندگی امام ره از طریق ایشان آشنا میشویم.

 

 • در انتها دکتر داورنیا با معرفی مهندس  نور ،مربی کارآفرین ساکن ایالات متحده ایشان را به سخنرانی در حوزه تخصصی خود،دعوت نمودند .
 • مهندس  نور پس از توضیحات مختصر درباره کارآفرینی ، موفقیت را فرآیندی توصیف نمودند که از درون انسان به بیرون می رسد .
 • فرآیند موفقیت ذهنیتی است که باید هرکسی از درون داشته باشد و اولین لازمه اش خود شناسی است؛ نقطه آغاز موفقیت خودشناسی است .
 • ایشان همچنین دو عامل خود آگاهی و صبر را در فرآیند موفقیت بسیار تاثیر گذار معرفی کرده و متذکر شدند که انسان موفق خودش را مسئول همه چیز میداند . اگر میخواهیم موفق شویم ، اگر میخواهیم بچه هایمان موفق باشند باید بفهمیم چه مأموریتی داریم.
 • افرادیکه خیلی موفق هستند ، همگی فکر میکنند در این دنیا مأموریتی دارند و آمده اند در اینجا تا یک تغییری را ایجاد کنند و یک کار یزرگی انجام بدهند .
 • باید از این فرصت و شانسی که برای زندگی در دنیا به ما داده شده نهایت بهره برداری و استفاده را بکنیم تا در لحظه ای که از دنیا میرویم حسرت فرصت های از دست رفته رانخوریم .
 • ارائه مباحث کاملتر مهندس نور به جلسه ای مستقل از سلسله جلسات دورهمی معنوی موکول گردید .

 

 

 

 

اندکی صبر نمایید...