نشست درآمدی برمنازل سلوک بر پایه قرآن، روایات و نمادهای دینی برگزار شد

روز سه شنبه 27  آذر 97 نشست درآمدی بر منازل سلوک بر پایه قرآن، روایات و نمادهای دینی  برگزار شد. این نشست پیش درآمدی بر کلاسی با همین عنوان خواهد بود که در آینده در انجمن علمی عرفان اسلامی ایران برگزار خواهد شد.

در ابتدای این نشست سرکار خانم دکتر فروغ احراری عضو هیئت مدیره انجمن عرفان اسلامی ایران و مسئول کمیته آموزش ضمن خیرمقدم به حضار توضیحاتی پیرامون ضرورت برگزاری این نشست بیان فرمودند.

سپس حجت الاسلام و المسلمین دکتر قاسم کاکایی، رئیس انجمن علمی عرفان اسلامی ایران سخنان کوتاهی پیرامون سلوک مطرح فرمودند.

و حجت الاسلام و المسلمین دکتر امیر غنوی طراحی کلی از مبحث را به شرکت کنندگان ارائه نموده و طرح درس آتی خود را توضیح دادند و در آخر نیز سوالات مطرح شده را پاسخگو بودند.

 

اندکی صبر نمایید...