جشن میلاد نبی رحمت در انجمن علمی عرفان اسلامی ایران

روز سه شنبه ششم آذر 97 مراسم میلاد پیامبر رحمت و مهربانی با حضور خانم دکتر طباطبایی و سخنرانی و مولودی خوانی سرکار خانم رسول زاده، ویژه بانوان در انجمن علمی عرفان اسلامی ایران برگزار گردید.

اندکی صبر نمایید...