کلاس شرح مصباح الهدایه امام خمینی(س)

کلاس شرح مصباح الهدایه امام خمینی(ره) با تدریس دکتر رضا الهی منش از روز سه شنبه 11 مهرماه  96در ساعت 9 الی 10.30 ادامه می یابد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با شماره 22799311 تماس حاصل فرمایید.