ادامه کلاس شرح حدیث جنود عقل و جهل

کلاس شرح حدیث جنود عقل و جهل با تدریس سرکار خانم دکتر طباطبایی از روز سه شنبه دوم آبان ماه 96 ، از ساعت 10/45 الی 12 ادامه می یابد.