آموزش و نهادینه سازی فضیلت های اخلاقی و معنوی برای کودکان و نوجوانان در روز عرفه

انجمن علمی عرفان اسلامی ایران افتخار دارد، درروز عرفه برنامه ای شاد ومتنوع با هدف آموزش و نهادینه سازی فضیلت های اخلاقی و معنوی برای کودکان و نوجوانان برگزار نماید.
زمان:۱۶ _ ۲۰ بعدازظهر
مکان: سالن اجتماعات انجمن علمی عرفان اسلامی ایران
تلفن ثبت نام: 09122407153


 

اندکی صبر نمایید...