برگزاری دومین جشن اخلاق در دبستان دخترانه سما یک

روز سه شنبه اول خرداد ماه سال١٣٩7  دبستان دخترانه سما١، برای بار دوم میزبان جشن اخلاق بود.این جشن به همت سرکار خانم دکتر پریسا گودرزی از مربیان برجسته طرح "معنویت برای همه" و دانش آموزان مقاطع مختلف  همین دبستان برگزار گردید.

آقایان دکتر هادی وکیلی ناظر طرح و محسن شعبانی کارشناس ارشد طرح و خانم دکتر مریم داورنیا از مسئولان گروه معنویت برای همه،  در این مراسم حضور داشتند.

هدایایی نیز از طرف انجمن علمی عرفان اسلامی ایران به سرکار خانم ایمنی، مدیر دبستان و دانشآموزان مدرسه اهدا گردید.


 در این جشن شاهد نتیجه موفق سال ها تلاش مسئولان این طرح برای نهادینه ساختن مولفه های اخلاقی در کودکان بودیم.

اندکی صبر نمایید...