کسب بالاترین رتبه توسط پژوهشنامه عرفان

نشریه علمی پژوهشی پژوهشنامه عرفان موفق گردید رتبه A  را از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اخذ نماید.

ضمن عرض تبریک به رئیس محترم انجمن عرفان اسلامی ایران، سرکار خانم دکتر طباطبایی، و سرکار خانم افشار، مدیر اجرایی نشریه، آرزوی موفقیت روز افزون را از درگاه باریتعالی داریم.

اندکی صبر نمایید...