سخنرانی دکتر الهی منش، عضو هیئت مدیره انجمن علمی عرفان اسلامی ایران در همایش ملی عشق و محبت از دیدگاه اهل بیت علیهم السلام

ولایت از اسم(ولی)خداوند به معنی قرب،محبت و سرپرستی گرفته شده است.

دکتر رضا الهی منش، عضو هیئت مدیره انجمن علمی عرفان اسلامی ایران  روز 3 اردیبهشت سخنان خود با موضوع "رابطه محبت و ولایت عرفانی در سخنان حضرت علی(ع)" در همایش ملی عشق و محبت از دیدگاه اهل بیت علیهم السلام را ارائه فرمودند.

 

دکتر الهی منش در سخنان خود عنوان نمودند: ولایت از اسم(ولی)خداوند به معنی قرب،محبت و سرپرستی گرفته شده است.سالک با تقوا و بندگی به خداوند تقرب یافته،به قدر سعه وجودی خویش به کمال بی حد خداوندی آگاه شده و بر اساس فطرت حب  از محبت خداوند لبریز می گردد.

 

ایشان افزودند: اثر این محبت واگذاری امور به خداوند و فنای از خویشتن خویش است. به میزان این قرب و محبت و فنا ،سالک به ولایت خاصه خداوند ی و اجازه تصرف در تکوین نائل می شود و به مرتبه بقا بعد از فنا می رسد .

 

عضو هیئت مدیره انجمن علمی عرفان اسلامی ایران افزودند: توجه تام به حضرت حق از راه های رسیدن به این فناست.

 

مدیر گروه عرفان دانشگاه ادیان و مذاهب قم ادامه دادند: حضرت علی (ع) محبت و ولایت را برمحور عبادت حبی می دانند.

((یا کمیل لیس الشان ان تصلی و تصوم و تتصدق الشان ان تکون الصلاه بقلب نقی و عمل عند الله مرضی و خشوع سوی و انظر فیما تصلی و علی ما تصلی ان لم یکن من وجهه و حله فلا قبول.))

 

اندکی صبر نمایید...