به همت گروه معنویت برای همه

جشنواره اخلاق در دبستانه دخترانه سما یک

روز سه شنبه نوزدهم اردیبهشت ماه سال١٣٩٦  دبستان دخترانه سما١، میزبان جشن اخلاق بود.این جشن به همت سرکار خانم دکتر پریسا گودرزی از مربیان برجسته طرح "معنویت برای همه" و دانش آموزان مقاطع مختلف  همین دبستان برگزار گردید.

روز سه شنبه نوزدهم اردیبهشت ماه سال١٣٩٦  دبستان دخترانه سما١، میزبان جشن اخلاق بود.این جشن به همت سرکار خانم دکتر پریسا گودرزی از مربیان برجسته طرح "معنویت برای همه" و دانش آموزان مقاطع مختلف  همین دبستان برگزار گردید.
در ابتدای مراسم،  میهمانان شاهد مستند کوتاهی  از روند یکساله آموزش درس هوش اخلاقی شدند که در این فیلم انواع روش تدریس و تجارب دانش آموزان بعد از یادگیری درس به نمایش گذاشته شده بود. بعد از تماشای فیلم، میهمانان دعوت به تماشای نمایشگاه و شنیدن سخنرانی های دانش آموزان در خصوص نمایشگاه شدند که هر یک از آن دست سازه ها و مقالات و سخنرانی ها حاکی از درک عمیق انان نسبت به فضیلت هایی همچون احترام به تمام کائنات،همدلی، خویشتنداری و خودکنترلی... بود.
آقایان دکتر هادی وکیلی ناظر طرح و محسن شعبانی کارشناس ارشد طرح و خانمها مریم داورنیا مسئول گروه، زهرا جبرائیل زاده از مربیان، مریم پاکیده مسئول روابط عمومی و زهرا جواهری همکار طرح در این مراسم حضور داشتند.
 در این جشن شاهد نتیجه موفق دو سال تلاش مسئولان این طرح برای نهادینه ساختن مولفه های اخلاقی در کودکان بودیم.
اندکی صبر نمایید...