برگزاری کارگاه بین المللی انسان کامل از منظر قونوی

کارگاه بین المللی "انسان کامل از منظر قونوی" روز دوشنبه 13 دی ماه ساعت 18 با حضور دکتر یانیس اشوتس در انجمن علمی عرفان اسلامی ایران برگزار گردید.

دکتر یانیس اشوتس پژوهشگر موسسه مطالعات اسلامی لندن، پژوهشگر دپارتمان تاریخ ادیان دانشگاه لتونی و استاد دانشگاه لتونی می باشند. برخی از مهمترین فعالیت‏های علمی ایشان شامل: ویراستاری علمی و ترجمه روسی کتاب "فارابی موسس فلسفه اسلامی" نوشته دکتر داوری منتشر در مسکو، سر ویراستر سالنامه تحقیقی "اشراق"، ترجمه کتاب "مفتاح الغیب صدرالدین قونوی" از عربی به روسی همراه با یادداشت و مقدمه و ویرایش  علمی کتاب "سنجه هایی در دین پژوهی معاصر" نوشته دکتر آیت الهی می باشد.

آقای دکتر رضا الهی منش، عضو هیئت مدیره انجمن علمی عرفان اسلامی نیز نکاتی را پیرامون انسان کامل مطرح نمودند.

 استادان و شخصیت های برجسته، صاحب نظران، دانشجویان و علاقمندان این حوزه در این کارگاه حضور بهم رساندند.

اندکی صبر نمایید...