برگزاری ویژه برنامه دایره

به همت "گروه معنویت برای همه" انجمن علمی عرفان اسلامی ایران

روز پنجشنبه 13 آبان انجمن علمی عرفان اسلامی ایران، ویژه برنامه دایره را با حضور سه نسل درکنار یکدیگر برگزار نمود.

این ویژه برنامه با تاکید بر همدلی که لازمه شناخت یکدیگر است و سلامت معنوی که لازمه سالم زیستن است، و دقت نظر و تحلیل درست اخلاقی برگزار شد.

این مراسم شامل نمایش و نقد فیلم ویژه کودکان، کارگاه آموزشی زندگی معنوی با تدریس دکتر حسین اقبالی نسب، مسابقه و حلقه کندوکاو اخلاقی بود.

 

 

اندکی صبر نمایید...