برگزاری مراسم افطاری به مناسبت میلادامام حسن مجتبی علیه السلامانجمن عرفان اسلامی ایران در راستای گسترش معنویت در سطح جامعه و شهر مراسم جشن و افطاری ویژه دانش آموزان دختر 9 و 10 ساله را برگزار کرد.
این مراسم که شامل بخش های متنوع و شادی بود روزسه شنبه 9 تیرماه برگزار شد و پیام های اخلاقی ویژه ای را نیز منتقل می کرد.
در بخش اول این مراسم دختران روزه دار شرکت کننده از طریق کارت هایی که از قبل به نام ایشان تهیه شده بود و از طریق بازی با یکدیگر آشنا شدند.
در بخش دوم مراسم ایشان ویدیویی را که بصورت غیرمستقیم مفهوم خویشتن داری را منتقل می نمود مشاهده و نظرات خود را درباره آن اعلام کردند. نکته حائز اهمیت در این بخش آن بود که اکثر ایشان به نکته صبر و تحمل در ویدیو پی و به آن اشاره نمودند.
در بخش سوم مراسم از طریق یک بازی بسیار شاد به مفهوم همدلی و کمک به یکدیگر پی بردند. در بخش دیگر همصدا با هم شعر زیبایی را برای امام حسن مجتبی خواندند.
و در بخش آخر جشن از طریق انتخاب بادکنک هایی حاوی صفات مثبت و منفی اخلاقی با این فضایل و رذائل نیز آشنا گشتند.

در پایان نیز همزمان با اذان مغرب افطار صمیمانه ای را به همراه مادران و همکاران انجمن در انجمن علمی عرفان اسلامی صرف نمودند.