کارگاه عرفان اسلامی

انجمن علمی عرفان اسلامی ایران روز پنج شنبه27فروردین کارگاه عرفان اسلامی را برگزار نمود.
در این کارگاه که با حضور شرکت کنندگان طرح تربیت مربی تشکیل گردید، مدرس کارگاه آقای دکتر هادی وکیلی مباحث نظری رشته عرفان اسلامی را برای شرکت کنندگان ارائه نمودند؛ و به سوالات و ابهامات مطرح شده پاسخ دادند. این کارگاه در دفتر انجمن علمی عرفان اسلامی ایران تشکیل شد و از ساعت 9 صبح تا 13 ادامه داشت.