معرفی کتاب

عرفان اسلامی علامه محمد تقی جعفری

در این اثر سعی شده است به آسیب‎شناسی عرفان و تصوف اسلامی و مقایسه آن با عرفان اصیل ولایی پرداخته شده و انحرافات صورت گرفته در تصوف و عرفان ایرانی و اسلامی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

ادامه ...