برگرفته از کتاب یک ساغر از هزار؛ سیری در عرفان امام خمینی (س) نوشته دکتر فاطمه طباطبایی

عرفان نظری و عملی

ادامه ...

درسهای عاشورا، دکتر فاطمه طباطبایی

منتخبی از بیانات دکتر فاطمه طباطبایی راجع به قیام عاشورا، برگرفته از کلاس شرح حدیث جنود عقل و جهل

ادامه ...



از سوی انتشارات فردا

کتاب «عرفان سیاسی و تمدن‌سازی اسلامی» منتشر شد

کتاب «عرفان سیاسی و تمدن‌سازی اسلامی» به قلم سید محمدحسین متولی امامی از سوی انتشارات کتاب فردا منتشر شد.

ادامه ...

بررسی ارزشمندی زندگی در ارتباط با

مرگ اندیشی و مرگ آگاهی در عرفان اسلامی

عرفای مسلمان«مرگ آگاهی» و «مرگ اندیشی» را با رویکرد بریدن از نفس، خواسته ها و شهوات و بریدن از تعلقات  هوا و هوس می دانند. این بریدن را « مرگ خودخواسته و ارادی» می ­توان عنوان کرد.

ادامه ...