انجمن علمی عرفان اسلامی ایران برگزار می نماید

مسابقه عرفانی شماره 3

مطابق با منطق الطیر عطار نیشابوری، عذر هر یک از پرندگان در عدم همراهی با هدهد و ادامه سفر چه بود؟

پاسخ های خود را به ایمیل maryam.pakideh64@gmail.com  ارسال فرمایید و به قید قرعه هدیه دریافت نمایید.