مفهوم قربانی از میتراییسم تا اسلام نوشته پروین صفوی

عمل قربانی یکی از رایج‌ترین اعمالی است که در همه ادیان جهان به چشم می‌خورد. در این کتاب مؤلف به بررسی این مفهوم از ابتدایی‌ترین ادیان تا دین اسلام پرداخته است. در این کتاب بیان می‌شود که اسلام به‌عنوان کامل‌ترین دین الهی، قربانی را با دو هدف اصلی دنبال می‌کند. بر طبق آیات قرآن، منشأ قربانی را می‌توان در یاری رساندن به مستمندان دانست که این عمل انفاق در راه خداست اما هدف دیگر که هدف باطنی از قربانی به شمار می‌آید، ایجاد تقوا و قرب و نزدیکی به حریم الهی است
اندکی صبر نمایید...