ع‍رف‍ان‌ در م‍ت‍ن‌ زن‍دگ‍ی‌ نوشته ع‍ل‍ی‌ ش‍ی‍خ‌الاس‍لام‍ی‌

 

"چهاردهمین شماره از مجموعه((جنگ اندیشه)) متن سخنرانی((علی شیخ‌الاسلامی)) است که با عنوان((عرفان در متن زندگی)) منتشر شده است .در این نوشتار راه‌های دست‌یابی به عرفان در دنیای جدید تشریح می‌شود .به‌زعم نگارنده((عرفان دعوتی است در متن زندگی، نه دنیایی خارج از حوصله و توان ما)) .وی معتقد است یکی از علل اصلی که منجر به ابهام این مشرب گردیده، مسئله استتار و التباس جهان طبیعت است .به اعتقاد وی((عرفان، تفسیر جهان بر مبنای یکتاپرستی است و عارف کسی است که در مجموع احوالش، خدا را حاضر و ناظر بداند)) .در پایان کتاب، پرسشی با عنوان : ((آیا می‌توان بدون سیر و سلوک به مقامات والا رسید)) مطرح و بدان پاسخ داده شده است ."

اندکی صبر نمایید...