برگزاری همایش روز جهانی فلسفه در موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

همایش روز جهانی فلسفه در روزهای 23 و 24 آبان در موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برگزار شد. موضوع اصلی این همایش بررسی وضعیت فلسفه در ایران معاصر بود که اساتید برجسته فلسفه در آن به ایراد سخنرانی پرداختند.

بیشتر ...