انجمن علمی عرفان اسلامی ایران برگزار نمود:

کارگاه ویژه مادران باردار

بیشتر ...

انجمن علمی عرفان اسلامی ایران برگزار نمود:

جلسه با شهردار و مسئولین شورای شهر بسطام

بیشتر ...


انجمن علمی عرفان اسلامی ایران برگزار می کند:

ادامه کلاس شرح حدیث جنود عقل و جهل

بیشتر ...

انجمن علمی عرفان اسلامی ایران برگزار نمود:

سخنرانی رئیس انجمن به مناسبت شهادت امام حسین علیه السلام

بیشتر ...