انجمن علمی عرفان اسلامی ایران برگزار می نماید:

دوره مقدماتی آموزش مربیگری معنویت (حوزه کودک و نوجوان)

بیشتر ...
انجمن علمی عرفان اسلامی ایران منتشر کرد:

کتاب رویکرد عرفانی مولانا به محیط زیست

بیشتر ...

انجمن علمی عرفان اسلامی ایران برگزار می نمایدا

مراسم دعای عرفه

بیشتر ...

انجمن علمی عرفان اسلامی ایران برگزار کرد

نشست الهیات سلبی در قم برگزار شد

بیشتر ...