انجمن علمی عرفان اسلامی ایران برگزار نمود:

تور عرفانی شهر همدان

بیشتر ...

با مشارکت انجمن علمی عرفان اسلامی ایران برگزار می گردد:

کنفرانس بین المللی دین، معنویت و کیفیت زندگی

بیشتر ...انجمن علمی عرفان اسلامی ایران در دورهمی معنوی برگزار نمود:

نشست تغییر سال، تحویل حال

بیشتر ...

خانم دکتر طباطبایی در نشست تخصصی عشق و محبت از دیدگاه عارفان مسلمان

عشق و محبت از دیدگاه امام خمینی (س)

بیشتر ...

دکتر اسماعیل منصوری لاریجانی در نشست تخصصی عشق و محبت از دیدگاه عارفان:

عشق و محبت از دیدگاه ه اهل بیت علیهم السلام

بیشتر ...

دکتر فروغ احراری در نشست تخصصی عشق و محبت از دیدگاه عارفان مسلمان

عرفان در زندگی

بیشتر ...