انجمن علمی عرفان اسلامی ایران برگزار می نماید:

ساحت تربیت در منزل عرفان

انجمن علمی عرفان اسلامی ایران در دورهمی معنوی برگزار می نماید:

ساحت تربیت در منزل عرفان

با سخنرانی استاد دکتر اسماعیل منصوری لاریجانی

شنبه ششم بهمن ماه از ساعت ١٥ تا ١٧

مکان: بزرگراه صدر، غرب به شرق، خروجی کاوه شمال، ابتدای بهار جنوبی، بن بست نیکبخت، ساختمان دارالقران، طبقه سوم

اندکی صبر نمایید...