انجمن علمی عرفان اسلامی ایران برگزار می نماید:

دوره مقدماتی آموزش مربیگری معنویت (حوزه کودک و نوجوان)

اندکی صبر نمایید...