همایش بزرگداشت حکیم خواجه نصیر الدین طوسی در موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

همایش بزرگداشت حکیم خواجه نصیرالدین طوسی  در موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

 

به گزارش روابط عمومی موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، همایش بزرگداشت حکیم خواجه نصیرالدین طوسی با همکاری انجمن حکمت و فلسفه ایران، شنبه و یک شنبه هفته آتی؛ 6 و 7 اسفندماه برگزار خواهد شد.

 

بنابراین گزارش در این همایش دو روزه منظومه فکری خواجه نصیرالدین در 5 حوزه اخلاق، علم، فلسفه، کلام، منطق بحث و بررسی خواهد شد.

 

گفتنی است که در این همایش دکتر عبدالحسین خسروپناه با موضوع خواجه نصیر مؤسس کلام فلسفی ، دکتر غلامرضا اعوانی با سخنرانی با موضوع فیلسوفان در زمانة عسرت، نمونه: خواجه‌نصیر ، دکتر نصرالله پورجوادی با سخنرانی با موضوع مثال موم و تبدل صور در خواجه و دکارت و دکتر غلامحسین ابراهیمی‌دینانی با سخنرانی جایگاه خواجه‌نصیر در اندیشۀ اسلامی اندیشه های فلسفی خواجه نصیرالدین را بررسی خواهند کرد.

 

در بررسی اندیشه های منطقی خواجه نصیر الدین طوسی دکتر ضیاء موحد با موضوع شرح خواجه بر جهان‌های ممکن ابن‌سینا ، دکتر سید محمود یوسف‌ثانی با موضوع «سالبه به انتفاء موضوع» از دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسی  به ایراد سخن خواهد پرداخت و دکتر مجید حمیدزاده با نگاهی نقادانه به رساله فصول خواجه نصیرالدین طوسی اندیشه های کلامی ایشان را بررسی خواهند کرد.

 

در نوبت اول روز دوم همایش محققان و پژوهشگران فلسفه علم از جمله دکتر حسین معصومی همدانی با سخنرانی با عنوان میراث علمی طوسی،  امیر‌محمد گمینی با سخنرانی با عنوان طوسی و گردش وضعی زمین، حنیف قلندری با سخنرانی با عنوان  بررسی آثار هیئت نوشته‌شده در سدة هفتم  به بررسی منظومه فکری خواجه خواهند پرداخت.

 

در نوبت پایانی این همایش اخلاق و حقوق بشر در اندیشه های خواجه نصیرالدین با ارائه دکتر شهین اعوانی با موضوع آیا دیدگاه خواجه دربارة سعادت، ارسطویی است؟ و دکتر سیدمصطفی محقق داماد با موضوع مبانی عقلی حقوق بشر در کلام خواجه بررسی خواهد شد.

 

لازم به ذکر است دو تن از سخنرانان این همایش آقایان دکتر اعوانی و دکتر یوسف‌ثانی از اعضای انجمن علمی عرفان اسلامی ایران می‌باشند.

 

 

اندکی صبر نمایید...