انجمن علمی عرفان اسلامی ایران برگزار نمود:

اکران و بیان نکات عرفانی فیلم مرد عوضی ساخته هیچکاک

انجمن علمی عرفان اسلامی ایران روز سه شنبه هفدهم مرداد مراسم نمایش و بیان نکات عرفانی فیلم "مرد عوضی" ساخته آلفرد هیچکاک را برگزار نمود و میزبان جمعی از اعضا و علاقمندان حوزه عرفان بود.

در ابتدای مراسم پس از عرض خیرمقدم، فیلم به نمایش گذاشته شد. پس از اتمام فیلم، آقای دکتر سید محسن فاطمی، بررسی فیلم از منظر عرفانی را بر عهده داشتند.

ایشان دوره دکتری خود را از دانشگاه بریتیش کلمبیا و دوره فوق دکتری روانشناسی را در دانشگاه هاروارد گذرانده اند. ایشان علاوه بر تحصیلات آکادمیک چندین سال از آموزش‏ های صاحب‏نظران حوزه فلسفه و عرفان اسلامی از جمله علامه محمد تقی جعفری بهره برده است.

دکتر فاطمی در ابتدای سخنان خود به لایه‏های آشکار و نهان فیلم‏ های گوناگون اشاره نمود، و چندین منظر در تحلیل فیلم را برشمرد که شامل: منظر هرمنوتیکی، ساختاری، صوری، روانشناختی می باشد.

ایشان سپس به نقد و ارزیابی فیلم مرد عوضی  از منظری روانشناسانه پرداختند و سعی کردند زوایای پنهان فیلم را از این منظر مورد بررسی قرار دهند.

ایشان در تحلیل فیلم به چگونگی بروز من استعلایی در شخصیت اصلی فیلم پرداختند که زمانیکه  در وضعیت ناامیدی مطلق از علل و اسباب این جهانی قرار می گیرد، از من خود فاصله گرفته و به سوی امر  ماورایی روی می آورد. من استعلایی آن منی است که انسان را از توجه به امور دنیایی رها می کند و متوجه خداوند می سازد. در فیلم مرد عوضی، شخصیت اصلی فیلم به جهت قرار گرفتن در وضعیت درماندگی و ناامیدی مطلق به سوی خداوند روی می آورد و در آنجاست که در می یابد علل و اسباب دیگری غیر آن عللی که ما انسان ها به طور معمول آن ها را مدنظر قرار می دهیم در کار این جهان دخالت دارند.

در پایان مراسم، شرکت‏کنندگان سوالات خود پیرامون فیلم و موضوعات وابسته را مطرح و آقای دکتر فاطمی پاسخ دادند.

اندکی صبر نمایید...