برگزاری کلاس زبان انگلیسی در انجمن

انجمن علمی عرفان اسلامی ایران برگزار می کند:
کلاس زبان انگلیسی به سبک Discussion Group (گروه گفتگو)
سه شنبه ها از ساعت 14 تا 15.30

هزینه ثبت نام اعضای انجمن برای یک ترم 12 جلسه ای 500.000 ریال .
هزینه ثبت نام سایر شرکت کنندگان 1000.000 ریال.





مهلت ثبت نام تا تاریخ دوشنبه 28 اردیبهشت