اولین کنگره بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی با رویکرد اسلامی
The First International Congress of Psychology and Educational sciences with Islamic Perspective

وب سایت اولین کنگره بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی با رویکرد اسلامی راه اندازی گردید. پژوهشگران محترم می توانند از طریق سامانه کاربر، ضمن ثبت نام نسبت به ارسال چکیده و اصل مقاله اقدام نموده و پیگیر فعالیتهای جاری کنفرانس نیز باشند.

اولین کنگره بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی با رویکرد اسلامی فرصتی است تا شاهد دستاوردها و نگاه کارشناسی و تعاملات پژوهشگران حوزه علوم تربیتی و روانشناسی باشیم،

عنوان کامل کنگره: اولین کنگره بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی با رویکرد اسلامی 

- سازمان برگزار کننده: اداره کل تبلیغات اسلامی استان اردبیل، کانون مناجات اردبیل و بنیاد نخبگان استان اردبیل

- آدرس پست الکترونیکی: psesconf@gmail.com

 - آدرس وب سایت: www.psesconf.ir  

برخی از محورهای اصلی کنگره عبارتند از:

ازدواج و سبک زندگی اسلامی، ‌آسیب های اجتماعی و راه­کارهای کاهش آن، ‌اخلاق و آداب معاشرت و سبک زندگی اسلامی، ازدواج، خانواده، خویشاوندی و سبک زندگی اسلامی، آسیبها و انحرافات اجتماعی و سبک زندگی اسلامی، تعلیم و تربیت اسلامی، اخلاق اسلامی، فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی، رهبری معنوی، هوش معنوی، تعالی معنوی، سرمایه معنوی، معنویت محیط کار، سازگاری اجتماعی، روحانیون و نقش آنان در تعلیم و تربیت دینی، معنویت و سلامت جسمی، معنویت وسلامت روانشناختی، معنویت و سلامت اجتماعی، شاخص­های معنویت و سلامت معنوی در آموزه­های اسلام، شاخص­های سلامت در آموزه­های اسلام، مبانی روانشناسی مثبت­گرا با رویکرد اسلامی، معنویت و سلامت خانواده، مبانی فلسفی تربیت معنوی، مبانی روانشناختی تربیت معنوی، مبانی اعتقادی تربیت معنوی، چالش­ها و نقاط قوت نظام سلامت کشور در حوزه سلامت معنوی و ارتقای آن